Janusz S. Bień
Katedra Lingwistyki Formalnej UW
Witryna w budowie.

Informacje o najnowszych publikacjach i pełne teksty niektórych z nich znajdują się w bibliotece cyfrowej katedry. Inne informacje są nadal dostępne na dawnej witrynie pod adresem http://www.mimuw.edu.pl/~jsbien/.